Čističky odpadních vod Jurek SJV 6

Domovní čistírna odpadních vod JUREK SJV 6 slouží k čištění odpadních vod z rodinného domu.

Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v plastové nádrži – biologickém reaktoru. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny přes stávající kanalizaci do vod podzemních.

Nádrž s čistírenskou technologií je zapuštěna do terénu. Proces čištění probíhá autoregulačně v jedné nádrži bez nutnosti zasahování obsluhy do jeho provozu. Čistírna odpadních vod automaticky reaguje na změny průtoku a koncentrace znečištění odpadní vody v průběhu dne.

COV_SJV6_nadstavec
Aerační zařízení, míchání nádrže

Pro zajištění dodávky kyslíku do biologického procesu čištění a udržování suspenze aktivovaného kalu ve vznosu slouží systém jemnobublinné areace. Jako zdroj vzduchu pro tuto čistírnu odpadních vod je použito lineární bezolejové membránové dmychadlo. Provzdušňovací systém je vytvořen pomocí dvou areačních membránových elementů.

Pro recirkulaci aktivovaného kalu v biologickém reaktoru je použito hydropneumatické čerpadloPřívod vzduchu do ČOV k aeračnímu systému a hydropneumatickým čerpadlům je regulován pomocí kohoutů, umístěných na tělese nádoby ČOV. 

Dostatečné míchání v denitrifikačním prostoru je zajištěno recirkulací aktivovaného kalu pomocí dvou hydropneumatických čerpadel a vhodným geometrickým uspořádáním denitrifikační nádrže.
Míchání aktivační nádrže je zajištěno jejím provzdušňováním.

Elektrická část

Elektrickou část ČOV tvoří dmychadlo s vlastní tepelnou pojistkou, které je připojeno do zásuvky 230V, jištěné v hlavním rozvaděči příslušného objektu jističem 1,5A dle příslušných platných norem.

Variantním řešením je elektrická část doplněná přerušovačem chodu dmychadla (spínacími hodinami), vloženým do zásuvky před připojením dmychadla. Typ dmychadla se volí podle typu ČOV. 

Dmychadlo je nutné umístit ve stabilní poloze nejlépe v technické místnosti domu nebo v případě větší vzdálenosti ČOV od domu (nad 10m) je vhodné použít standardně vyráběný domeček pro dmychadlo.

Značení

Čistírna odpadních vod je označena výrobním štítkem (51 x 96mm), umístěným na vnitřní straně pláště ČOV
u nátokového koše. Na výrobním štítku je uveden:

  • výrobce zařízení
  • typ výrobku
  • výrobní číslo
  • rok výroby
  • el. napětí
  • příkon
  • denní průtok
  • denní zatížení
  • počet EO (ekvivalentních osob)
Odtok vyčištěných vod

Odtok vyčištěných odpadních vod bude řešen přes vybudovaný odpad do vsakovací drenáže, kanalizace nebo vodního toku v souladu s hydrogeologickým posudkem a projektovou dokumentací.