Firma Stanislav Jurek je český výrobce, který se zabývá výrobou, dodávkami a servisem čistíren odpadních vod, septiků, plastových nádrží a jiných výrobků z plastu.

Naši zákazníci mají jistotu, že čistírny, nádrže a ostatní plastové výrobky u nás zakoupené jim budou dlouhá léta dobře sloužit a doporučí naši firmu svým sousedům a známým, aby i oni mohli potvrdit platnost těchto slov.

Jsme obchodní zastoupení firem ASIO a Aquatec

Vyrábíme

Retenční nádrže

Podzemní plastová retenční nádrž – nádrž na dešťovou vodu řeší skladování užitkové vody ze střech rodinných domů a její následné využití při závlaze pozemku, mytí zahradního nářadí a další

Jímky

Kvalitní podzemní jímky z polypropylenu se využívají jak u komerčních objektů, tak u rodinných domů či rekreačních objektů.

Zemní filtry

Zemní pískový filtr je podzemní plastová nádrž instalovaná za tříkomorový septik a představuje 2. stupeň přečištění odpadních a užitkových vod, které ze septiku odchází. Odchozí přečištěnou vodu ze zemního pískového filtru je následně možné vypouštět do kanalizace, vsaku anebo napojením na retenční nádrž použít např. pro další využití v RD (splachování WC), zálivku zeleně, mytí zahradního náčiní, kol. a pod..

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta je plastová podzemní nádrž určená k instalaci vodoměru. Vodoměr je v šachtě uložen v nezámrzné hloubce, přičemž konstrukce vodoměrné šachty díky osazení protiskluznými nášlapy zajišťuje snadný přístup k vodoměru po celý rok.

Čističky odpadních vod

Řeší skladování užitkové a odpadní vody a představuje první stupeň jejich přečištění. Septiky mají tříkomorový systém, přičemž princip přečištění odpadních a užitkových vod je založen na mechanické filtraci příchozí vody a kalů (v první komoře nejhrubší kaly, v třetí nejjemnější) a na biologickém vyhnívání usazených kalů v jednotlivých komorách. Přečištěná odpadní voda odchází odtokem pryčTímto se septik liší od jímky (žumpy), ve které dochází ke skladování veškeré přitékající odpadní vody a kalů.

Provádíme také:

Septiky, žumpy, nádrže:
 • kontroly těsnosti
 • stanovení způsobu opravy
 • opravy vložením nové o něco menší nádrže ( septiku )
 • opravy vyvložkováním plastem přímo na stěnu stávající žumpy ( septiku )
 • připojení přítoků a odtoků
Čistírny odpadních vod:
 • poradenství
 • odstraňování závad v provozu správného chodu čov
 • pravidelné servisní kontroly, revize
 • rekonstrukce a výměny zastaralých čov
 • dodávky náhradních dílů
 • opravy a prodej dmychadel