Firma Stanislav Jurek je český výrobce, který se zabývá výrobou, dodávkami a servisem čistíren odpadních vod, septiků, plastových nádrží a jiných výrobků z plastu.

Naši zákazníci mají jistotu, že čistírny, nádrže a ostatní plastové výrobky u nás zakoupené jim budou dlouhá léta dobře sloužit a doporučí naši firmu svým sousedům a známým, aby i oni mohli potvrdit platnost těchto slov.

Jsme obchodní zastoupení firem ASIO a Aquatec

Vyrábíme

Retenční nádrže

Podzemní plastová retenční nádrž – nádrž na dešťovou vodu řeší skladování užitkové vody ze střech rodinných domů a její následné využití při závlaze pozemku, mytí zahradního nářadí a další

Jímky

Kvalitní podzemní jímky z polypropylenu se využívají jak u komerčních objektů, tak u rodinných domů či rekreačních objektů.

Zemní filtry

Zemní pískový filtr je podzemní plastová nádrž instalovaná za tříkomorový septik a představuje 2. stupeň přečištění odpadních a užitkových vod, které ze septiku odchází. Odchozí přečištěnou vodu ze zemního pískového filtru je následně možné vypouštět do kanalizace, vsaku anebo napojením na retenční nádrž použít např. pro další využití v RD (splachování WC), zálivku zeleně, mytí zahradního náčiní, kol. a pod..

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta je plastová podzemní nádrž určená k instalaci vodoměru. Vodoměr je v šachtě uložen v nezámrzné hloubce, přičemž konstrukce vodoměrné šachty díky osazení protiskluznými nášlapy zajišťuje snadný přístup k vodoměru po celý rok.

Čističky odpadních vod

Domovní čistírny SJV jsou určeny pro čištění odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění – rodinných domů, chat a chalup, menších penzionů nebo provozoven. Jsou plnohodnotnou ekologickou náhradou plastových a betonových jímek, jejichž vyvážení je ekonomicky mnohem náročnější než provoz čistírny odpadních vod. Využijete je všude tam, kde není možnost připojení na veřejnou kanalizaci.

Domovní čistírny SJV od firmy JUREK čistí odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Jednoduše Vám vyčistí veškerou odpadní vodu z Vaší domácnosti.

Provádíme také:

Septiky, žumpy, nádrže:
 • kontroly těsnosti
 • stanovení způsobu opravy
 • opravy vložením nové o něco menší nádrže ( septiku )
 • opravy vyvložkováním plastem přímo na stěnu stávající žumpy ( septiku )
 • připojení přítoků a odtoků
Čistírny odpadních vod:
 • poradenství
 • odstraňování závad v provozu správného chodu čov
 • pravidelné servisní kontroly, revize
 • rekonstrukce a výměny zastaralých čov
 • dodávky náhradních dílů
 • opravy a prodej dmychadel