>Ceník
>Schéma
>Informační leták (PDF)


Homogenní i lehčené septiky, respektive plastové nádrže, vyrábíme technologií svařování z konstrukčních prvků a desek z celistvého polypropylenu, polyetylenu a jejich kopolymerů. Díky tomu jsou jímky velmi odolné - a to nejen proti agresivní vodě, mají nízkou hmotnost, snadno se s nimi manipuluje a jejich montáž je velmi jednoduchá.

V případě potřeby vám upravíme plastové nádrže na míru – například rozměry nebo do jímky namontujeme technologické přepážky, případně různé druhy technologických otvorů pro napojení potrubí. Septiky standardně vyrábíme jako uzavřené plastové nádrže s nepochůzným plastovým víkem, nebo s pochůzným litinovým poklopem.

Plastové nádrže vyrábíme také jako zdravotně nezávadné nádrže, které mohou bez problémů přijít do styku s potravinami. Septiky jsou vodotěsné podle normy ČSN 75 0905, návrh konstrukce a statické ověření všech plastových nádrží a jímek provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků.

<Výhody>

  • Nízká hmotnost, dlouhá životnost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolnost proti agresivní vodě
  • Jednoduchá manipulace a montáž
  • Propojení více nádrží dohromady
  • Výroba na míru – individuální rozměry
  • 100% těsnost plastové nádrže
  • Jednoduchá hygienická údržba

Jsou navrženy dle ČSN 75 64 02 jako tříkomorové. Nabízené septiky jsou určeny pro 5 - 20 osob. Septiky se vyrábí z konstrukčních desek a stěnových prvků z polypropylenu technologií svařováním. Možnost použití po předchozím souhlasu OkÚ rŽP v rámci vodoprávního řízení.

<Označení>

  • Septiky ER - hranaté
  • Septiky EO - válcové

AS-PP - Septiky ER - hranaté


AS-PP - Septiky EO - válcové
Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz