Vodoměrné šachty chrání a zároveň umožňují přístup k instalovanému vodoměru.
 
>Ceník
>Technické parametry

>Schéma
>Fotografie


Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Standardně jsou stěny osazeny prostupy pro vodovodní potrubí dle nákresu nebo dle dohody se zákazníkem. Typové vodoměrné šachty se vyrábí jako pochůzné samonosné nebo jako objekty určené k obetonování, které je možno umístit do pojezdové plochy. Dle požadovaného tvaru je možné vodoměrné šachty dále dělit na obdélníkové nebo kruhové.

Vodoměrná šachta AS-VODO

Odpovídá typovým podkladům pro zděné nebo betonové vodoměrné šachty o vnitřních půdorysných rozměrech
900 x 1200 mm. Standardně jsou stěny šachty osazeny prostupkami pro vodovodní potrubí viz detaily prostupu. Osa vodovodní přípojky je 300 mm nad základovou deskou a 250 mm od podélné osy šachty. Samozřejmé je libovolné umístění i typ prostupů dle dohody se zákazníkem.

<Výhody AS-VODO>

  • rychlá a snadná montáž
  • statická únosnost posouzena
  • zvýšená odolnost proti mechanickému poškození
  • splňují požadavky vodárenských společností pro osazení a montáž
  • zaručené kvalitní stavební provedení šachty
  • automatická vodotěsnost šachty bez dalších opatření
  • estetický vzhled šachty

Podle místa osazení jsou dodávány tyto čtyři základní typy:

Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz