Provádíme následující rekonstrukce a opravy:

Septiky, žumpy, nádrže:

 • kontroly těsnosti
 • stanovení způsobu opravy
 • opravy vložením nové o něco menší nádrže ( septiku )
 • opravy vyvložkováním plastem přímo na stěnu stávající žumpy ( septiku )
 • připojení přítoků a odtoků

Čistírny odpadních vod:

 • poradenství
 • odstraňování závad v provozu správného chodu čov
 • pravidelné servisní kontroly, revize
 • rekonstrukce a výměny zastaralých čov
 • dodávky náhradních dílů
 • opravy a prodej dmychadel

Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz