Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat.
K rodinnému domu se nejvíce hodí domácí čistička vody AS-VARIOcomp 5K.
 
>Ceník
>Technické parametry
>Funkce čistírny
>Fotografie
>Schéma
>Provozní řád (PDF)

AS-VARIOcomp 5K

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp 5K patří mezi tzv. domácí čističky vody, které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie. Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.

<Výhody>

  • nízké provozní náklady, spolehlivý provoz
  • jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
  • pochůzný, zateplený a uzamykatelný poklop
  • jednoduchá přestavba ČOV na typ ULTRA vložením membránového modulu
  • k čistírně přikládáme osvědčení o certifikaci podle legislativy EU
  • dodávka je kompletní (vše v ceně včetně vstupního komínku a poklopu)
  • poskytujeme zákaznickou podporu a servis po celé ČR

<Instalace>

Čistírna se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (není nutno obetonovat), připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo ČOV. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistírna kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu. Na ČOV je standardně osazen zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop o rozměrech 980 x 870 mm.

<Servis, záruky, statika>

  • Záruční a pozáruční servis je zajištěn po celé ČR v průměru do 3 dnů.
  • Záruka na Technologii ČOV - 24 měsíců, na plastovou šachtu - 5 let.
  • Statika nádrží čističek odpadních vod je navržena výpočtovou metodou konečných prvků pomocí výpočtového programu NEXIS na únosnost 25 let.
Firma ASIO, spol. s r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000. Na čistírny typu AS-VARIOcomp je vystavena shoda dle nejnovějších evropských norem.

AS-VARIOcomp K ULTRA

Čistírna (čistička) odpadních vod je určena k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů, pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel. Čistírna (čistička) je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti. Při použití tohoto typu čistírny lze využívat předčištěnou vodu jako užitkovou.


Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz