Domovní čistírny odpadních vod BIO CLEANER jsou vhodné především pro rodinné domy a malé provozovny.
 
>Ceník
>Technické parametry
>Funkce čistírny
>Fotografie
>Schéma
>Informační leták (PDF)

<Použití>

 • Čistírny odpadních vod BIO CLEANER od společnosti Envi-pur s.r.o. jsou určeny pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček a kuchyní.

<Úspora>

 • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů chodu čistírny.
 • Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo neočekávané zatížení (návštěvy, víkendové provozy, dovolená atd.)
 • Montáž a uvedení do provozu je v ceně výrobku!

<Údržba>

 • Požadavky na běžnou údržbu jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny - odpadá časté ruční odstraňování.
 • Technologie čištění zabezpečuje nízkou produkci kalu a tím je snížena nutnost častého odkalování.

<Výhody konstrukce>

 • Čistírna nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 • Stávající septiky lze přestavět na ČOV osazením technologické vestavby.
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 • Čistírnu lze umístit do terénu jako zapuštěnou, polozapuštěnou nebo nad úroveň terénu.

<Technologie>

 • Čistící účinek technologie Envi-pur dosahuje až 98%.
 • Provoz čistírny řídí počítačová jednotka.
 • Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární.
 • Přebytečný kal z procesu čištění lze kompostovat a tím odpadají náklady na jeho likvidaci.


Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz