Čerpací stanice jsou určeny pro čerpání odpadních, dešťových a spodních vod, případně dalších kapalin. Jsou vyráběny z PP, z toho vyplývá i jejich použití, co se týká chemické odolnosti.
 
>Ceník
>Technické parametry

>Fotografie

Čerpací stanice AS-PUMP firmy Asio nejsou vhodné pro čerpání kapalin I.-II. tř. hořlavosti. Na přání je možné dodat nádrže s potvrzením o hygienické nezávadnosti pro potravinářské účely. Umístění stanic je možné jak do terénu, tak i do technických podlaží budov nebo sklepů jako volně stojící na podlaze.

<Vybavení čerpacích stanic>

Standardně jsou dodávána tuzemská čerpadla Sigma a čerpadla firmy DAE (viz tab. technických dat). Tyto čerpadla jsou většinou dodávána se spouštěcím zařízením. Na přání je možné dodat i vybavení jiné. Jímku lze vybavit jedním nebo dvěma čerpadly, z nichž jedno nebo obě jsou zpravidla mělnící. Jednotlivé úrovně hladin jsou signalizovány plovákovými spínači nebo ultrazvukovým čidlem. Spolu s čerpací stanicí je dodáván i rozvaděč vč. řídící elektroniky.

<Provedení čerpacích stanic>

 1. čerpací stanice AS-PUMP EO/PPn - válcová šachta / polypropylenová nesamonosná (jednoplášť.)
 2. čerpací stanice AS-PUMP EO/PPs - válcová šachta / polypropylenová samonosná (jednoplášť.)
 3. čerpací stanice AS-PUMP EO/PB - válcová šachta / kombinace skelet plast x betonová výplň (dvouplášť.)
  po vybetonování mezikruží vždy samonosná
 4. čerpací stanice AS-PUMP EO/PB/SV - válcová šachta / kombinace skelet plast x betonová výplň (dvouplášť.)
  po vybetonování mezikruží vždy samonosná
  osazení pod hladinu spodní vody
Neobsahuje-li název čerpací stanice označení - SV, není šachta staticky dimenzována na přítomnost hladiny spodní vody nad úrovní základové spáry !!!

<Elektroinstalace>

El. rozvaděč a jeho vystrojení se dodává podle požadavku zákazníka a specifikace projektanta.
Provedení el. rozvaděče:
 • el. rozvaděč k instalaci na fasádu budovy
 • el. rozvaděč v plastovém pilíři
Základní vystrojení el. rozvaděče:
 • místní signalizace chodu a poruchy
 • světelná houkačka
 • volba ovládání čerpadel automat/manuál
 • automat. záskok čerpadel při poruše mezi sebou
 • servisní zásuvka 230 V
 • kompletní dokumentace zapojení k rozvaděči
 • výchozí revize
Možnost dovystrojení:
 • plastový pilíř
 • motohodiny
 • výstup na dálkový přenos poruchových stavů, poruch M1, M2, přeplnění ČS a ztráta napětí v rozvaděči
 • přenos dat - dálkový dohled pomocí GSM - 6 informací na 2 tel. čísla

Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz